Kancelaria audytorska Grażyna Cichosz

DANE OGÓLNE

Kancelaria Audytorska wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 2770 zgodnie z Uchwałą nr 595/47/2003 z dnia 11 marca 2003 roku.

Działalność jako podmiot gospodarczy rozpoczęła od 2 kwietnia 2003 roku.

Właścicielka Grażyna Cichosz – biegły rewident nr ewid.9878 nadany Decyzją nr 596/9/47/2003 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 11 marca 2003 roku. Bada samodzielnie sprawozdania finansowe oraz współpracuje z innymi biegłymi rewidentami oraz asystentami.

Kancelaria spełnia wymogi niezależności i etyki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowy („Kodeks IESBA”). W swojej działalności firmy audytorskiej stosuje Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 1 i zgodnie z nim utrzymuje kompleksowy system kontroli obejmujący udokumentowanie polityki i procedury odnośnie zgodności z wymogami etycznymi , standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymii regulacyjnymi.

Opracowany przez firmę system kontroli jakości zapewnia niezależność i obiektywizm

NIP: 715 122 81 76

REGON: 015447117

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Puszczyka 18 lok.66, 02-782 Warszawa
Telefon: +48505158261
E-mail: g.cichosz@wp.pl